تبلیغات
DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

شخصیت های مورد علاقه من در هر کارتون


وینکس = استلا/بلوم/میوسا/تکنا/فلورا/ایشا

اور افترهای = ریون کویین/دارلینگ چارمینگ/مدلین هتر/سریس هوود/رزابلا بیوتی/هالی اوهیر/بلاندی لاکس/ملودی پایپر/برایر بیوتی/کیتی چشایر/لیزی هارتس/پاپی اوهیر/سیدر وود/جینجر برد هوس/نینا تامبل/بانی بلنک/کورتلی جستر/جیلین بینستاک/جاستین دنسر/فرا گود فیری/داچس سوئن/فیبل تورن/اشلین الا/اپل وایت/سی ای کیوپید/دکستر چارمینگ/دیرینگ چارمینگ/هانتر هانسمن

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

مای لیتل پونی = پینکی پای/رریتی/توایلایت/رینبو دش/اپل جک/فلاتر شای

مانستر های = فقط دراکولا